Služby

Základné služby

Do základných služieb počítame amortizáciu vozidla, úrok, daň z motorového vozidla, registráciu vozidla na DI, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a diaľničnú známku pre Slovenskú republiku.


Doplnkové služby

K základným službám je možné zvoliť, údržbu a servisné náklady, náhradné pneumatiky, cestnú asistenciu, náhradné vozidlo, poistenie GAP (poistenie finančnej straty), úrazové poistenie, prípadne poistenie batožiny.


Kalkuláciu mesačnej splátky spravíme podľa Vášho zadania.