Operatívny lízing motorových vozidiel 

Jedná sa o prenájom motorového vozidla bez predkupného práva, čo znamená, že po uplynutí nájomnej zmluvy ostáva predmet vo vlastníctve prenajímateľa. Operatívny lízing so službami na vozidlá je vyhľadávaný u podnikateľov z dôvodu možnosti zahrnúť do financovania aj náklady a kompletné služby so správou vozového parku. V praxi to pre klienta znamená komfort tým, že na vozidle jazdí a spoločnosť na seba preberá starostlivosť súvisiacu s prevádzkou predmetu leasingu. Výška komfortu súvisí s množstvom doplnkových služieb, ktoré si klient objedná a v prípade väčšieho množstva vozidiel preňho znamenajú aj podstatné zníženie jeho personálnych a finančných nákladov na správu vozového parku. Podstatou operatívneho lízingu je odbremenenie nájomcu od bežných aj mimoriadnych starostí súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla a zabezpečenie jeho mobility prakticky nepretržite.

VÝHODY

  • zabezpečenie vozidla bez počiatočných investícií,
  • splátky len z amortizovanej časti hodnoty,
  • daňovo uznateľný náklad,
  • žiadne starosti s odpredajom predmetu na konci doby nájmu,
  • všetky služby sa nájomcovi fakturujú raz mesačne, čo zvyšuje transparentnosť a kontrolu jeho nákladov a šetrí náklady na spracovanie účtovných dokladov.

PREDMETY FINANCOVANIA

  • Osobné a úžitkové automobily

Eurent - Viac ako lízing

  • Využite služby spoločnosti Eurent
  • Profesionálne poradenstvo v oblasti operatívneho lízingu.